Międzynarodowe spotkanie młodzieży prawosławnej w Supraślu

18 lipca w monasterze Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie młodzieży prawosławnej „Supraśl 2022”. W wydarzeniu wzięło udział prawie dziewięćdziesiąt osób z całego świata.

Głównym celem spotkania było wznowienie działalności organizacji „Syndesmos”, która zrzesza prawosławną młodzież z całego świata. Do supraskiego monasteru przyjechało prawie dziewięćdziesiąt osób z 17 państw. Wydarzenie trwa do 24 lipca. W tym czasie młodzież uczestniczy w warsztatach, wykładach i grupach dyskusyjnych związanych z prawosławną teologią oraz biorą udział w nabożeństwach. Dla uczestników zaplanowano również wycieczki do pobliskich monasterów i cerkwi: Zwierki, Grabarka, Bielsk Podlaski, Hajnówka.

Spotkanie oficjalnie rozpoczęli: Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z Arcybiskupem Jakubem i Biskupem Andrzejem. Po powitaniu uczestników hierarchowie odpowiedzieli na pytania młodzieży dotyczące życia liturgicznego w Polsce oraz zagadnień teologicznych.

Retransmisja z międzynarodowej Liturgii podczas spotkania młodzieży.

Paweł Nasuta

fot.: hieromnich Serafim, Jarosław Charkiewicz