Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kodeks Supraski 1000 – 500 – 200

23 września w murach Akademii Supraskiej odbył się pierwszy dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kodeks Supraski 1000 – 500 – 200. Tuż przed rozpoczęciem obrad plenarnych konferencji, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski poświęcił pamiątkową tablicę ufundowaną dla uczczenia tradycji cyrylo-metodejskiej. Na terenie supraskiego monasteru, w miejscu symbolicznym, gdzie przez 300 lat przechowywany był rękopis, odsłonięty został pierwszy z planowanych pomników – kamiennej rzeźby w kształcie pulpitu z otwartą księgą symbolizującą Kodeks. W regionie staną jeszcze dwa takie pomniki: w Wólce Wygonowskiej (miejscu urodzenia ks. prof. Michała Bobrowskiego) oraz w Białymstoku.

W pierwszej sesji konferencji, która miała miejsce w auli Akademii Supraskiej uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, JE Margarita Ganeva Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce, Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku Witold Karczewski, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prezes Fundacji Oikonomos Magdalena Żdanuk, radny sejmiku Województwa Podlaskiego Sławomir Nazaruk, pracownicy bułgarskiej ambasady, prelegenci oraz wszyscy zainteresowani tematyką konferencji.

W niedzielę 24 września odbyła się dyskusja panelowa o międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej uczelni i instytucji. Udział w niej wzięli przedstawiciele uczelni z Polski i Bułgarii. Organizatorem spotkania była Ambasada Bułgarii w Polsce oraz Instytut Bułgarii w Warszawie.

Ostatnim punktem programu była ekspedycja naukowa śladami Kodeksu Supraskiego, ks. Michała Bobrowskiego oraz prof. Jerzego Nowosielskiego (Gródek, Michałowo, Saki, Wólka Wygonowska, Bielsk Podlaski, Zabłudów). Przy cerkwi w Wólce Wygonowskiej uczestnicy ekspedycji posadzili pamiątkowy dąb oraz zapoznali się z programem uroczystości upamiętniającej ks. Michała Bobrowskiego, które odbędą się 21 listopada 2023 r. w miejscu urodzin uczonego.

Wydarzenie organizowane było przez Województwo Podlaskie, Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Prawosławny Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu, Ambasadę Republiki Bułgarii w Polsce, Konsula Honorowego Republiki Bułgarii w Białymstoku, Bułgarską Akademię Nauk, Fundację „Oikonomos”/Akademię Supraską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pax Byzantina Slava. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konferencja była kolejnym z działań organizowanych w ramach obchodów Roku Kodeksu Supraskiego, ustanowionym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego, po 1000 latach od jego powstania, po 500 latach od przybycia Kodeksu do Supraśla oraz po 200 latach od odnalezienia Kodeksu w supraskim monasterze i wprowadzeniu go do obiegu naukowego. Jednym z punktów programu konferencji było także posadzenie pamiątkowego dębu przy Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż autora