Miejska inauguracja nowego roku szkolnego 2022/23

1 września, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił molebien w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy za uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny 2022/23.

W świątyni obecni byli duchowni na czele z dyrektorem wydziału katechetycznego diecezji białostocko – gdańskiej ks. mitratem Janem Fiedroczukiem, katecheci, rodzice oraz uczniowie szkół leżących na terenie parafii św. Mikołaja. Wśród zaproszonych gości w cerkwi obecny był zastępca Prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki oraz Radni Miasta Białegostoku.

Po nabożeństwie w cerkwi Arcybiskup Jakub uczestniczył w miejskiej inauguracji roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym nr 11 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. Spotkanie w szkole rozpoczął tradycyjnie gospodarz uroczystości Tadeusz Truskolaski – prezydent miasta Białegostoku.

Poproszony o zabranie głosu Arcybiskup Jakub, zwracając się do zebranych zauważył, że dzień pierwszego września jest dniem świątecznym, bowiem dotyczy bardzo wielu białostoczan. Od tego dnia zmienia się rytm życia w większości polskich domów. Hierarcha podkreślił, że edukacja jest jedną z podstawowych funkcji państwa, bo od tego jaka będzie edukacja, jakie będzie kształcenie nowych pokoleń, zależy przyszłość państwa. Arcybiskup zaakcentował wagę modlitwy i Łaski Bożej, w procesie przyswajania i zdobywania pożytecznej wiedzy. Bo przecież wiedzę, którą otrzymujemy w szkole, powinniśmy wykorzystać do rozwoju swojej osobowości, realizacji swego człowieczeństwa. Na zakończenie Arcypasterz życzył wszystkim uczniom i nauczycielom Bożej pomocy w nadchodzącym roku szkolnym.

protodiakon Wiaczesław Perek