Miejski Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie w oczach dzieci.”

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakub Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, po raz kolejny odbędzie się Miejski Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie w oczach dzieci.” Jednym z głównych celów konkursu jest pielęgnowanie tradycji i zwyczajów świąt Narodzenia Chrystusa. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych. Prace wykonane dowolna techniką należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: SP Nr2 im. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-316 Białystok lub do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku do 23 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu zapewni jego organizator Helena Dobosz – 791 961 004