Miejski Konkurs Plastyczny „Tradycje i zwyczaje paschalne w moim domu i w cerkwi”

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego organizowany jest Miejski Konkurs Plastyczny „Tradycje i zwyczaje paschalne w moim domu i w cerkwi”.

Celem konkursu jest: zachęcanie do postrzegania piękna i atmosfery Święta Zmartwychwstania Pańskiego oraz pielęgnowanie tradycji i zwyczajów paschalnych.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli raz klasy 0-III i IV-VIII szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. Każdy uczeń lub grupa (rodzina) może wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na formacie
A4 lub A3.

Prace należy przesłać pocztą w zamkniętych, zbiorczych kopertach lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego, 15-678 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 25 lub do Centrum Prawosławnego do teczki „Pascha”. Termin dostarczenia prac mija 10 maja 2023r.

Więcej informacji u organizator – Pani Heleny Dobosz tel. 791 961 004

Regulamin oraz karty zgłoszeniowe znajdują się na dole strony.