Modlitewna pamięć św. wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach

9 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w cerkwi św. wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach.

Świąteczne kazanie wygłosił ks. prot. Marek Wawreniuk. Przybliżając życie Świętego zwrócił uwagę na jego wielką miłość do bliźniego. Tym wyrażała się miłość św. Pantelejmona do Boga. W swojej homilii ks. Marek zaznacza, że nasza miłość do Boga tak samo urzeczywistnia się w codzienności naszego życia.

Po Boskiej Liturgii miała miejsce uroczysta procesja wokół świątyni, po której kazanie wygłosił Arcybiskup Jakub. Na koniec Jego Ekscelencja pozdrowił przybyłe duchowieństwo i parafian oraz podziękował proboszczowi parafii ks. mitratowi dr Anatolowi Szymaniukowi za przygotowanie uroczystości.

Paweł Nasuta

fot.: lektor Michał Sacharczuk, Julian Kotynski