Modlitwa w 40 dzień po śmierci ks. mitrata Józefa Sitkiewicza

8 grudnia w nowodworskiej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, wznoszono modlitwy w 40 dzień po odejściu do Pana błogosławionej pamięci ks. mitrata Józefa Sitkiewicza, wieloletniego proboszcza parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze. Sprawowanej Boskiej Liturgii i panichidzie przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, w otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa. W nabożeństwie uczestniczyła rodzina ks. Józefa, duchowni kościoła rzymskokatolickiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych oraz parafianie.

Po zakończonym nabożeństwie do zgromadzonych zwrócił się też Biskup Andrzej, który powiedział m.in., że jeszcze niedawno sprawowaliśmy nabożeństwo pogrzebowe, a już 40 dni mija od tego czasu. Wskazuje to nam na to, jak szybko nasze życie przemija i jak bardzo należy się spieszyć, by zebrać plon – zbawienny plon, który będzie pomocny w przejściu do życia wiecznego. Modliliśmy się dziś za ks. Józefa, wieloletniego, zasłużonego proboszcza tej parafii, który oddał całe swoje życie na służbę Cerkwi. Z wielkim modlitewnym zaangażowaniem spotykamy się prosząc Boga, by przebaczył mu wszystkie grzechy – nie ma bowiem człowieka, który by nie zgrzeszył. Dlatego tak bardzo ważny jest kwiat naszej modlitwy.

Jak podkreślił Hierarcha człowiek za życia może coś dla siebie uczynić, po śmierci to właśnie nasza modlitwa jest w stanie wybłagać przed Bogiem możliwość przebywania w miejscu szczęśliwości i radości. Wierzymy, że otrzyma je śp. ks. Józef.

W dalszych słowach Władyka podziękował za obecność i modlitwę duchowieństwu, księżom z sąsiedniej parafii rzymskokatolickiej, gościom, chórowi i wiernym parafii. Fakt ich obecności arcypasterz uznał za potwierdzenie doskonałych, przyjaznych relacji w codziennym życiu ks. Józefa w nowodworskiej społeczności. W szczególnie ciepłych słowach hierarcha zwrócił się do matuszki Barbary wskazując, iż przez te wszystkie lata posługi kapłańskiej swojego męża – była mu zawsze podporą i opiekunką, wspierając zarówno dobrych jak i trudnych chwilach.

Ksiądz Józef Sitkiewicz opiekował się nowodworską parafią od 1983 r. Odszedł do Pana 30 października 2021 r. w wieku 65 lat. Do czasu powołania nowego proboszcza przez Zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej Arcybiskupa Jakuba, hierarcha powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków proboszcza ks. Piotrowi Hanczarukowi.

Adam Matyszczyk

fotoreportaż autora