Modlitwa w 40 dzień po śmierci ks. protodiakona Anatola Daniluka

23 grudnia, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas Liturgii wznoszone były modlitwy o spokój duszy zmarłego czterdzieści dni wcześniej, błogosławionej pamięci protodiakona Anatola Daniluka. Bezpośrednio po Liturgii, sprawowana była panichida, której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Protodiakon Anatoli Daniluk urodził się 21 marca 1958 roku w Kleszczelach. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie pełnił obowiązki subdiakona biskupa łódzkiego i poznańskiego Sawy. 6 listopada 1983 r przyjął z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy święcenia diakońskie. Tego samego roku mianowany został ekonomem Domu Biskupiego w Białymstoku oraz kierowcą biskupa. Od 7 listopada 1983 roku do śmierci pełnił obowiązki nadetatowego diakona białostockiej Katedry św. Mikołaja. Za zasługi dla Cerkwi odznaczony został Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia. Ks. Anatoli zmarł 16 listopada br.

protodiakon Wiaczesław Perek