Nabożeństwo wieczorne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

19 stycznia uroczystemu nabożeństwu Wielkiej Wieczerni, podczas którego wznoszono szczególne modlitwy o pomnożenie miłości wśród chrześcijan przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

W wieczornym nabożeństwie w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku obecni byli: rzymskokatolicki arcybiskup Józef Guzdek metropolita białostocki, proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Białymstoku Tomasz Wigłasz oraz przedstawiciele władz miasta.

Okolicznościową homilię wygłosił abp Józef Guzdek. Rzymskokatolicki Metropolita białostocki, nawiązując w homilii do słów Ewangelii odczytywanej dzisiaj w cerkwi, mówiącej o kuszeniu Jezusa przez złego ducha i wynikającym z bezgranicznego zaufania Ojcu zwycięstwie Syna Bożego, postawił przybyłym na nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan kilka pytań dotyczących kuszenia człowieka XXI wieku. Podkreślił, że szatan nie zrezygnował z podejmowania kolejnych prób, aby i dziś odłączyć ludzi od Boga, nie przestał kusić, aby doprowadzić do skłócenia ludzi i do podziałów pomiędzy uczniami Jezusa Chrystusa, a współczesny człowiek wciąż jest poddawany podobnym pokusom, jak Jezus na pustyni. Arcybiskup zaznaczył także, że nadal groźna i wciąż aktualna jest pokusa, aby człowiek wybrał dobra doczesne, nie licząc na Boga i nagrodę w wieczności: „Obietnice beztroskiego i dostatniego życia sprawiają, że także wielu chrześcijan oddaje pokłon wartościom przemijającym, a zapomina o Bogu i ostatecznym celu, jakim jest życie wieczne”.

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan abp Guzdek podkreślał potrzebę wspólnego dawania świadectwa o Chrystusie współczesnemu światu. Apelował, by bliskość, wzajemny szacunek i solidarność między Kościołami chrześcijańskimi stanowiły nieodzowny wkład w braterstwo i sprawiedliwość, pokój i pojednanie w naszej ojczyźnie i między narodami.

„Kościół nie może być klubem dyskusyjnym, ale wspólnotą, która zanurzona w Biblii i Tradycji podejmuje wysiłki, by nie ulec pokusom współczesnego świata. Ekumenizm nie jest rezygnowaniem z prawdy, ale jest tej prawdy poszukiwaniem. Jest zmaganiem się o prawdę, wszak prawda nas wyzwoli z tego, co dzieli. Tylko na fundamencie prawdy objawionej, można budować jedność” – podkreślił.

Na zakończenie nabożeństwa Arcybiskup Jakub, gospodarz modlitewnego spotkania, zauważył, że dzisiejszy świat coraz bardziej oddalający się od Boga, pogrążający się w obojętności religijnej potrzebuje naszego świadectwa jedności i wspólnego działania, które już ma miejsce na polu działalności naukowej, charytatywnej, czy w katechizacji. 

„Są tacy, którzy chcą rozniecać waśnie wyznaniowe, czy utrzymywać podziały religijne, być może przekonani, że chcą przysłużyć się Bogu” – zauważył hierarcha i zachęcał, by Kościoły chrześcijańskie strzegły wiary, która jest zgodna z duchem Ewangelii, gdyż zarówno obojętność, jak i radykalizm są przeszkodą w kroczeniu drogą pojednania.

Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

za: www.archibial.pl