Nadanie imienia Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach

30 maja br. odbył się uroczysty apel z okazji nadania imienia Powstańców Styczniowych Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach i święta Straży Granicznej.

Uroczystość poprzedziły nabożeństwa: w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach. Nabożeństwu dziękczynnemu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski Andrzej w asyście proboszcza parafii, kapelanów Wojska Polskiego i Straży Granicznej oraz duchownych diecezji białostocko-gdańskiej. W imieniu gospodarza uroczystości zaproszonych gości powitał kapelan POSG ks. kpt. SG Piotr Nestoruk. Biskup Andrzej nawiązując do podniosłości uroczystości, w swoim słowie odniósł się do patriotyzmu jako cnocie i wynikającej z niej chrześcijańskiej miłości do Ojczyzny. 

Po modlitwie w cerkwi, na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach odbył się uroczysty apel. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Komendant Placówki SG w Bobrownikach płk SG Grzegorz Krawiel. W uroczystości udział wzięli m.in. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg SG Andrzej Jakubaszek, Wiceminister Nauki i Edukacji Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Posłowie na Sejm RP oraz licznie zgromadzeni goście.

Po wszystkich przemówieniach dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej nadania imienia Powstańców Styczniowych Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach, której poświęcenia dokonali: Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej, ks. Stanisław Kochanowski Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku wraz z kapelanami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczpospolitej odczytał Testimonium, pod którym złożono podpisy.

Nadanie imienia Powstańców Styczniowych Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach zbiegło się ze 160 rocznica Powstania Narodowego z 1863. Największa bitwa na tych terenach odbyła się w uroczysku Pierciosy pod Waliłami w dniu 29 kwietnia 1863 roku. Uczestniczył w niej m.in. bohater tego regionu Konstanty „Kastuś” Kalinowski – mieszkaniec Mostowlan, wsi położonej przy rzece granicznej Świsłocz w gminie Gródek. Był dowódcą i działaczem podziemia wolnościowego. Został stracony przez Rosjan w Wilnie w 1864 roku.

 

Za: www.strazgraniczna.pl, ks. kpt. SG Piotr Nestoruk

zdjęcia: archiwum PSG Bobrowniki