Nagrody Paschalne w Diecezji Białostocko – Gdańskiej 2024

Z okazji święta Paschy św. Sobór Biskupów PAKP

nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:

Drugim krzyżem z ozdobami:

 • ks. mitrat Grzegorz Misijuk

Archimandryctwem:

 • ks. ihumen German (Trofimiuk)

Mitrą:

 • ks. prot. Andrzej Bołbot
 • ks. prot. Dariusz Jóźwik
 • ks. prot. Jarosław Grygiewicz
 • ks. prot. Mikołaj Kalina
 • ks. prot. Marek Ławreszuk
 • ks. prot. Władysław Masajło
 • ks. prot. Jarosław Szczerbacz
 • ks. prot. Witalis Leonczuk
 • ks. prot. Andrzej Sacharczuk
 • ks. prot. Adam Sawicki
 • ks. prot. Wiktor Tetiurka

Krzyżem z ozdobami:

 • ks. prot. Marek Antonowicz

Palicą:

 • ks. prot. Adrian Charytoniuk

Order św. Marii Magdaleny II stopnia:

 • ks. prot. Piotr Pietkiewicz

 

Z okazji święta Paschy Jego  Ekscelencja Arcybiskup Jakub,

nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:

Złotym krzyżem:

 • ks. hieromnich Piotr (Nierodzik)

Skufią:

 • ks. Dariusz Sulima
 • ks. Jan Tichoniuk

Nabiedrennikiem:

 • ks. Rafał Łaszczuk
 • ks. Łukasz Lewczuk

Podwójny orarionem:

 • ks. diakon Michał Gajko
 • ks. diakon Jakub Moczarski