Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej

Z okazji święta Paschy Święty Sobór Biskupów PAKP, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:

Krzyżem z ozdobami:

ks. Jana Kiryluka – Białystok,

ks. Marka Kozłowskiego – Augustów,

palicą:

ks. Adama Krysztopowicza – Białystok,

protoijerejstwem:

ks. Sylwestra Klebusa – Juszkowy Gród,

ks. Mariana Romańczuka – Białystok,

Z okazji święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:

złotym krzyżem:

hieromnicha Serafima (Telepa) – Supraśl,

skufią:

ks. Dawida Sulimę  – Nowy Dwór,

nabiedrennikiem:

ks. Dariusza Sulimę – Orneta,

ks. Gabriela Masalskiego – Gdańsk.