Narodowe święto Niepodległości

11 listopada, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. W Liturgii uczestniczyli kapelani służb mundurowych w tym krajowy kapelan straży pożarnej archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk). Nabożeństwo odprawione zostało w dniu sto trzeciej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas Boskiej Liturgii wznoszone były gorliwe modlitwy dziękczynne za wszystkich dzięki, którym suwerenność Polski jest strzeżona i pielęgnowana.

W świątyni obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, wśród których byli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, zastępcy prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki i Adam Musiuk, radni miasta Białegostoku oraz sejmu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i miejskiej wraz z pocztami sztandarowymi.