Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy w Kożańskiej parafii

21 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w dzień święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy przewodniczył Boskiej Liturgii w Kożańskiej parafii. w przeddzień święta Arcybiskup Jakub przewodniczył Całonocnemu Czuwaniu w parafii Hagia Sophia w Białymstoku, a w świąteczny dzień Boską Liturgię na tejże parafii celebrował JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Kazanie wygłosił ks. prot. Andrzej Misiejuk. Odnosząc się do słów troparu święta, kaznodzieja podkreślił radość nie tylko rodziców, ale też całego świata z narodzin szczególnie upragnionego dziecka. Te narodziny są wypełnieniem obietnicy Boga o odkupieniu grzechu. Święto przypomina nam o znaczeniu w naszym życiu pokory, posłuszeństwa, cierpliwości oraz ufności. Ks. Andrzej zwrócił uwagę na dzisiejszą pogoń za wygodą i złudnym szczęściem jakie dają kariera i pieniądze, przez które wielu rezygnuje z posiadania potomstwa. Święto przypomina nam, że potomstwo to dar i Boże błogosławieństwo. Nic innego nie definiuje tak szczęścia człowieka jak dawanie życia i rodzicielstwo.

W świątyni obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, Burmistrz Suraża Henryk Łapiński, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Januszewska , dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie parafii oraz białostoccy radni.

Tego dnia świętowano również 25–lecie święceń kapłańskich proboszcza parafii w Kożanach – ks. Jana Kojło. Z tej okazji po Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub w ramach wdzięczności za wiele lat owocnej posługi przekazał o. Janowi List Pochwalny. Hierarcha skierował również słowa do zebranego duchowieństwa, przybyłych gości i proboszcza. Odwołując się do słów Starego Testamentu, wytłumaczył dlaczego od upadku Adama musiało minąć tak dużo czasu aby zbawić ludzkość. Człowieczeństwo musiało przygotować, tę Najczystszą i Najświętszą Pannę, która mogła być godną.  Hierarcha podkreśla jej świętość i godność do wcielenia Boga, bowiem nie była owocem pożądliwości ludzkiej, a plonem modlitwy Joachima i Anny. Poza dostojeństwem, czystością i godnością, ważnym aspektem była Jej wolna wola. Bóg nawet w akcie wcielenia nie mógł jej naruszyć. Bez zgody i wolnej woli Bogurodzicy nie mógłby tego dokonać. Tak samo my, jeśli sami nie będziemy chcieli zbawienia, Bóg nie może nas na siłę zbawić. Jego Ekscelencja powitał i wyraził wdzięczność władzom samorządowym za wspólną modlitwę i obecność podczas tych uroczystych obchodów.

Ks. Jan Kojło urodził się 30 marca 1973 roku w Białymstoku. Skończył Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim oraz Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 24 sierpnia 1997 roku z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy otrzymał święcenia diakońskie, a 31 sierpnia 1997 roku święcenia kapłańskie. Dekretem z dn. 01 września 1997 roku został mianowany proboszczem Parafii Prawosławnej w Ełku, Augustowie i Suwałkach. JE Biskup Jakub 1 września 2002 roku wydał dekret powołujący księdza Jana na wikariusza Parafii Prawosławnej św. Ducha w Białymstoku. Dnia 2 września 2016 roku ks. Jan został mianowany proboszczem Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach. Ksiądz Jan do 2017 roku był wieloletnim dyrektorem radia Orthodoxia.

Paweł Nasuta

fot.: Aleksander Perek