Narodzenie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

Uroczystościom w białostockiej Katedrze, poświęconym Narodzeniu Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Hierarcha przewodniczył nabożeństwom wigilii święta, nocnej Boskiej Liturgii w dniu święta oraz Boskiej Liturgii drugiego dnia święta. Drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa w nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Świąteczne nabożeństwa upiększone zostały przez trzy parafialne chóry: katedralny pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, młodzieżowy pod kierownictwem Julii Kulik oraz dziecięcy Natalii Lickiewicz.

Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Eminencji Metropolity Sawy

Orędzie Bożonarodzeniowe Arcybiskupa Jakuba 2024

protodiakon Wiaczesław Perek