Niedziela Pięćdziesiątnicy w Białymstoku

20 czerwca w dniu święta Pięćdziesiątnicy, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Po zakończonej Liturgii sprawowane było nabożeństwo wielkiej wieczerni połączone z czytaniem modlitw, stojąc na kolanach. Modlitwy czytane były na kolanach po raz pierwszy od święta Paschy.

W modlitwach tych można było usłyszeć błagalne prośby do Boga, między innymi o obdarowanie nas „duchem mądrości dla naszych myśli, duchem rozumu, duchem Jego bojaźni by otoczył nasze poczynania, duchem prawego by odnowił nasze wnętrza i duchem władczym by umocnił szaleństwo naszych myśli”. Kapłani w imieniu zebranych w świątyni modlili się także o to, by „Bóg nie pamiętał naszych skłonności ku rzeczom przemijającym i piękności tego świata, ale umacniał nas przed przyjęciem Jego przyszłych darów”.

Dzień wcześniej wieczorem Arcybiskup odprawił w Katedrze świąteczne nabożeństwo Całonocnego czuwania.

protodiakon Wiaczesław Perek