Niedziela przebaczenia win – początek Wielkiego postu

6 marca w ostatnią niedzielę przed Wielkim postem, kiedy Cerkiew wspomina wygnanie Adama z Raju, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Wieczorem, także w Katedrze, Arcybiskup Jakub przewodniczył wieczornemu nabożeństwu. W nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Wieczorne nabożeństwo zakończyło się obrzędem przebaczenia win. Rozpoczęło także liturgicznie Wielki post, w którego skład wchodzi: czterdziestodniowy post zwany św. Czterdziesiątnicą oraz Wielki Tydzień. Tegoroczne święto Zmartwychwstania Pańskiego – Paschy przypada na 24 kwietnia.

Retransmisja wieczerni na stronie diecezjalnego radio Orthodoxia

protodiakon Wiaczesław Perek