Niedziela Wszystkich Świętych w Białymstoku

11 czerwca w I Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.

Przed rozpoczęciem świątecznej Liturgii Arcybiskup Jakub dokonał małego poświęcenia cmentarnej kaplicy, w której tymczasowo będą sprawowane nabożeństwa. Spowodowane jest to rozpoczęciem remontu głównej cerkwi, który zakończy się jesienią. Proboszcz parafii ks. prot. Piotr Pietkiewicz wraz parafinami planują położyć w cerkwi nową podłogę wraz z ogrzewaniem oraz wykonać całkowicie nową polichromię wewnątrz świątyni.

Podczas Liturgii Hierarcha w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP podniósł ks. Pawła Szweda do godności protojereja. Z okazji święta Paschy został również nagrodzony ks. Dawid Bartoszuk prawem noszenia złotego krzyża. Słowo pouczenia o obchodzonym święcie wygłosił ks. prot. Konstanty Bondaruk.

Po uroczystej procesji do wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha wytłumaczył dlaczego to akurat w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy czczona jest pamięć Wszystkich Świętych. Święci są efektem działania Świętego Ducha. Jako skutek Jego działania wszyscy mogą dostąpić zbawienia i świętości. Przytaczając fragment z Liturgii, kiedy duchowny podnosząc chleb eucharystyczny, mówi „święte świętym”, Arcybiskup wyjaśnił, że wszyscy przystępujący do Świętych Darów są świętymi bo działa na nich Duch Święty. Arcypasterz zwrócił uwagę, że święci wpisani do dyptychów, nie są wszystkimi świętymi jacy istnieją. Jest ich o wiele więcej, ale akt kanonizacji jest tylko stwierdzeniem, że ta osoba jest święta. Jednak samą świętość człowiek osiąga poprzez swoje życie i łaskę Bożą. Kanon jest greckim słowem oznaczającym wzór, a więc kanonizacja jest stwierdzeniem i postawieniem danego człowieka jako wzoru . Na koniec Arcybiskup Jakub pozdrowił wszystkich i podziękował za możliwość wspólnej modlitwy.

Paweł Nasuta

foto. Marcin Surynowicz