Nowe dzwony w cerkwi w Ostrowie Północnym

5 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym. Hierarcha poświęcił nowe cerkiewne dzwony oraz zapoznał się z bieżącymi pracami remontowymi świątyni.

W słowie skierowanym do nielicznie zebranych w ostrowieckiej cerkwi, Arcybiskup Jakub powiedział m.in., że dzwony od momentu ich powstania pełniły szczególną rolę w parafiach prawosławnych. Informowały z wyprzedzeniem o rozpoczęciu się nabożeństw, podkreślały ważne ich momenty. Jak zauważył Arcypasterz, dziś każdy ma swój zegarek i funkcja informacyjna dzwonów nie jest już najważniejszą. Jednakże dzwony pozostały nieodłącznym wyposażeniem świątyni, jej upiększeniem.

Arcybiskup Jakub nagrodził Listami pochwalnymi ludzi dobrej woli, dzięki którym możliwe zostało zakupienie nowych czterech dzwonów.

Dzieje miejscowości Ostrów rozpoczynają się najprawdopodobniej w XVI wieku. Wtedy też zapewne powstała prawosławna parafia. Brak jest historycznych źródeł opisujących fundację pierwszej cerkwi. Pierwsze pisemne wzmianki o parafii w Ostrowie pochodzą z 1852 roku, kiedy to wyświęcona została kolejna cerkiew. I wojna światowa dla parafii w Ostrowie przyniosła tragiczne zdarzenie. W wyniku działań wojennych spaliła się główna świątynia. Wśród parafian zachował się ustny przekaz, jakoby dziewiętnastowieczne dzwony udało się uratować, zakopując je gdzieś na parafialnych gruntach. Niestety po dzień dzisiejszy nie udało się ich odszukać.

Budowa nowej parafialnej cerkwi możliwa był dopiero w latach powojennych. W latach międzywojennych na przeszkodzie stały ówczesne władze, które przyłączyły parafian w Ostrowie do parafii św. Jerzego w Jurowlanach. Obecna świątynia poświęcona została dopiero w 1952 roku. Dzięki staraniom wiernych zakupiono nowe dzwony, które służyły wiernym do minionego roku. W 2020 r. proboszcz parafii ks. Aleksander Klimuk wraz z Radą parafialną postanowili zakupić nowe dzwony.

fotoreportaż Adama Matyszczyka

retransmisja wydarzenia na stronie Radio Orthodoxia (kliknij tutaj)