Nowy ikonostas w Potoce

22 sierpnia w VIII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w kaplicy św. Anny we wsi Potoka położonej w parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach. Przed rozpoczęciem nabożeństwa Arcybiskup Jakub poświecił nowy ikonostas, który jest zwieńczeniem prac budowlanych w tamtejszej kaplicy.

Hierarcha w słowie skierowanym do licznie zebranych odniósł się do Ewangelicznej niedzielnej perykopy Ewangeli wg św. Mateusza opisującej chodzenie Jezusa po wodzie. Arcypasterz przyrównał łódź na której siedzieli apostołowie do Cerkwi. Pomimo burzy i dużych fal pasażerowie łodzi byli bezpieczni. Apostoł Piotr, który zdecydował się opuścić łódź, pokonując strach miłością do swego Nauczyciela, w pewnym momencie zwątpił i zaczął tonąć. Zdaniem Arcybiskupa tak też dzieje się z ludźmi którzy szukają Boga poza Cerkwią.

Na zakończenie uroczystej Liturgii Arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi parafii w Topolanach ks. prot. Aleksandrowi Aleksiejukowi oraz fundatorowi kaplicy w Potoce Andrzejowi Szum za współpracę i trud przy budowie świątyni.