Nowy sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 150/O/2021 zwolnił na własną prośbę z dniem 31 grudnia 2021 r. ks. mitrata Mikołaja Podolca ze stanowiska sekretarza Kancelarii Arcybiskupiej, Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 151/O/P/2021 mianował z dniem 1 stycznia 2022, ks. prot. Andrzeja Sacharczuka sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej, Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.