Obchody Dnia Młodzieży Prawosławnej

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 11-13 lutego 2022r. w Białymstoku miały miejsce ogólnokrajowe obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. Zorganizowane zostały przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce we współpracy z Zarządem BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Białegostoku.

Późnym popołudniem w piątek 11 lutego rozpoczęła się rejestracja i kwaterowanie uczestników na terenie Szkoły Podstawowej nr 9. O 18.30 młodzież spotkała się na wspólnym nabożeństwie dziękczynnym do św. męczennika Gabriela sprawowanym w białostockiej katedrze. Następnie, w Klubie Fama odbyła się część kulturalna spotkania. W jej trakcie oficjalnie rozpoczęto obchody święta młodzieży, którego dokonała przewodnicząca BMP w Polsce Gabriela Nowaszewska. Wieczór uświetnił występ białoruskiego zespołu Kalinka oraz DJ Amore.

Drugi dzień obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej rozpoczął się niezwykle aktywnie – na lodowisku miejskim. Po rekreacji na łyżwach uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia niedawno otwartego Muzeum Pamięci Sybiru, a także uczestnictwa w spacerze po białostockim rynku. O godz. 17.00 w katedrze św. Mikołaja rozpoczęło się całonocne czuwanie, w trakcie którego wiele młodych osób przystąpiło do sakramentu spowiedzi. Po wieczornym nabożeństwie młodzież oraz jej opiekunowie duchowni gromadnie przeszli na Rynek Kościuszki, gdzie zorganizowano spontaniczny koncert prawosławnych kolęd. Po kolacji na ternie SP nr 9 odbyły się spotkania w ramach grup dyskusyjnych. Ich tematyka dotyczyła cudów w życiu chrześcijanina (prowadzący – ihumen Pantelejmon z monasteru w Supraślu) oraz praktycznego wymiaru chrześcijańskiego miłosierdzia (prowadzący – ks. Piotr Makal). Zainteresowani mogli także obejrzeć dokument Romana Wasiluka „Drogi Ojca Antoniego” opowiadający o życiu duchownego – sybiraka, hieromnicha Antoniego Tatiewskiego.

Centralnym punktem obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej była niedzielna Boska Liturgia, sprawowana przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w asyście Arcybiskupa bielskiego Grzegorza i Biskupa supraskiego Andrzeja. Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej do młodzieży i obecnych wiernych zwrócił się arcybiskup Grzegorz. Jego Ekscelencja skierował uwagę na niezwykłość cnoty, którą cechował się wspomniany w czytaniu celnik – pokory. Zaznaczył, że cecha ta, którą powinien odznaczać się każdy chrześcijanin, jest najbardziej wyjątkową ze wszystkich cnót. Wynika to z jej ulotności i skrytości, bowiem człowiek autentycznie pokorny nigdy nie jest tego świadom.

Po zakończeniu Liturgii głos zabrał arcybiskup Jakub. Przypomniał, że Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej jest nierozerwalnie związany ze świętowaniem Spotkania Pańskiego i to właśnie na nie, jako na święto cerkiewne, powinniśmy zwracać przede wszystkim uwagę. Hierarcha wyraził nadzieję, że młodzież zrzeszona w Bractwie będzie pełniła funkcję drogowskazu dla tych przedstawicieli młodego pokolenia, którzy z różnych powodów dalecy są od Cerkwi. Życzył, aby Spotkanie Pańskie i działalność w Bractwie Młodzieży Prawosławnej były okazją do faktycznego spotkania z Bogiem. Następnie arcybiskup Grzegorz przeczytał list wystosowany do młodzieży przez Jego Eminencję metropolitę Sawę. Jego Eminencja niezwykle wyraźnie zaakcentował w nim odpowiedzialność spoczywającą na barkach młodych prawosławnych w Polsce, a także zaznaczył, że to od nich zależy przyszłość naszej Cerkwi: „Modlitwą, wstrzemięźliwością i cerkiewną odpowiedzialnością uwalniajcie otaczający nas świat od zepsucia, szatana i wszelkiego rodzaju wirusów. Bądźcie mocnym drzewem naszej Cerkwi XXI wieku. Tego Wam życzę z całego serca. To Wy – przyszli metropolici, biskupi, kapłani, zakonnicy, wierni – Dzieci Cerkwi Prawosławnej.”

Po wykonaniu pamiątkowej fotografii na schodach katedry św. Mikołaja wszyscy uczestnicy święta młodzieży udali się do pobliskiego Centrum Kultury Prawosławnej na wspólny obiad. Akcentem kończącym obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej był grill zorganizowany na terenie parafii św. Ducha na białostockim Antoniuku.

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej obchodzony jest w dniu święta Spotkania Pańskiego (2/15 lutego) od 1992 r. Ustanowiony został przez Syndesmos, międzynarodową organizację prawosławną zrzeszającą młodzież i studentów szkół teologicznych z kilkudziesięciu państw. Centralne obchody w naszym kraju tradycyjnie organizowane są przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Przed kilkoma laty zapoczątkowana została tradycja, zgodnie z którą doroczne spotkanie za każdym razem odbywa się w innym mieście, co daje możliwość pełnego uczestnictwa w nim młodzieży z całej Polski. Poprzednio członkowie Bractwa spotykali się w Lublinie (2020), Gdańsku (2019) oraz Warszawie (2018).

Grzegorz Garbuz

zdjęcia: Marcin Surynowicz