Obchody Narodowego Święta Niepodległości w białostockiej katedrze

11 listopada JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski przewodniczył uroczystej Boskiej Liturgii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W białostockiej katedrze Biskupowi podczas Liturgii asystowali kapelani służb mundurowych. W świątyni obecne były poczty sztandarowe różnych formacji mundurowych, prawosławni harcerze oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, Wiceprezydent Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. mitrat Anatol Szymaniuk. Podkreślił w nim jak ważne jest dziękczynienie Bogu za dar niepodległości i wolności. Ojczyzna jest wielkim obowiązkiem i troską wszystkich obywateli. W rocznicę odzyskania niepodległości w sposób szczególny prosimy Boga aby chronił naszą ojczyznę przed wszelkim złem, wewnętrznym i zewnętrznym. Modlimy się za ojczyznę i jej władze, jak pisze Apostoł Paweł, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne we wszelkiej pobożności. 

Na koniec nabożeństwa Biskup Andrzej podziękował służbom mundurowym i przybyłym gościom za wspólną modlitwę i codzienną pracę.

Paweł Nasuta

fot. za: https://podlaskie.eu