Obchody Święta Niepodległości w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku

11 listopada JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył uroczystej Boskiej Liturgii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Podczas nabożeństwa homilię wygłosił ks. prot. Andrzej Misiejuk.  Kaznodzieja podkreślił jak ważny jest fakt dziękczynienia naszemu Stwórcy, szczególnie w dzień, który skłania do wspominania historii. Radością napełnia fakt, iż wszyscy wspólnie mogą, pragną i potrafią wyrażać swą wdzięczność Bogu. Ks. Andrzej zaznaczył również, że w pamięci historii nigdy nie powinno zabraknąć miejsca dla tych, którzy trudzili się i nierzadko w ofierze złożyli swe życie by swemu miejscu – ojczyźnie nadać upragnione, godne oblicze. Nawołał również do wspólnego wysiłku i zrozumienia, aby nasza Ojczyzna okazała się zdrową, bezpieczną i dumną ze swych dzieci.

Po zakończonym nabożeństwie swoje słowo do zebranych skierował Arcybiskup Jakub. W tym roku zebraliśmy się w świątyni w sytuacji trochę innej niż w ubiegłych latach. Przez sytuację na świecie jeszcze bardziej odczuwamy potrzebę troski i modlitwy za ojczyznę. Jego Ekscelencja podkreślił, że powinniśmy się zdać na wolę Bożą, ponieważ żaden oręż nie jest w stanie ochronić nas, jeśli nie oddamy się woli Bożej. Dlatego modlitwa jest ważnym czynnikiem, siłą, która pomaga narodowi w zachowaniu niepodległości, tożsamości i swoich wartości. W kolejnych słowach hierarcha podziękował za przybycie i wspólną modlitwę: Bogusławowi Dębskiemu – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego, Zastępcy Prezydenta Białegostoku Rafałowi Rudnickiemu, Przedstawicielowi Pana Marszałka Województwa sekretarzowi Urzędu Marszałkowskiego, wiceprzewodniczącemu rady miejskiej, radnym sejmiku i miasta. W świątyni były obecne również poczty sztandarowe służb mundurowych oraz harcerze. To na młodzież szczególną uwagę zwrócił Arcybiskup Jakub. Ważne jest, że znajdujemy jeszcze młodych ludzi, którzy z samego rana pospieszyli do świątyni, aby w ten sposób świętować uroczystości i wznieść swoje modlitwy. Jest to cenne, że młodzież zdaje sobie sprawę z potrzeby i siły modlitwy.

Paweł Nasuta

fot.: lektor Paweł Iwaniuk