Obchody święta patrona policji

21 listopada w dzień Soboru Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios – patrona Policji, w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, odprawione zostało nabożeństwo w intencji policjantów, pracowników Policji i ich rodzin. Uczestniczyli w nim funkcjonariusze i pracownicy Policji z podlaskiego garnizonu.

Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W modlitwie towarzyszyli mu kapelan wojewódzkiej Policji w Lublinie – ks. prot. Marcin Gościk z prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, kapelan podlaskiej Policji ks. prot. Aleksander Aleksiejuk oraz kapelani jednostek miejskich i powiatowych z podlaskiego garnizonu Policji.

W uroczystości udział wzięli m.in. zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Tarnowski oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, komendanci miejscy i powiatowi naszego województwa, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu podlaskiego i zgromadzeni wierni. Podczas molebna wznoszone były także modlitwy w intencji przebywającego w szpitalu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Roberta Szewca.

W Katedrze nie zabrakło pocztu sztandarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Na zakończenie Arcybiskup Jakub w ciepłych słowach wyraził radość z faktu, że policja co roku pamięta o modlitwie w dniu ich patrona Archanioła Michała oraz podziękował funkcjonariuszom za ich ofiarną i trudną służbę. Arcypasterz przytoczył zebranym działalność aniołów w historii ludzkości. Dodał, że nie bez przyczyny Święty Archanioł Michał jawi się patronem Policji, bo to właśnie ona jest spadkobiercą pilnowania ładu i porządku w społeczeństwie. Podkreślił, że docenia bardzo ważną rolę Policji w społeczeństwie, zaś Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Tarnowski podziękował Jego Ekscelencji i towarzyszącym mu Księżom, za wsparcie duchowe, tak bardzo potrzebne funkcjonariuszom w codziennej służbie. Hierarcha zapewnił o swoich modlitwach w intencji nadinspektora Roberta Szewca.

protodiakon Wiaczesław Perek

za: www.podlaska.policja.gov.pl