Obchody Święta patrona Policji

21 listopada w dzień Soboru Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios – patrona Policji, w cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Topolanach, zostało odprawione nabożeństwo w intencji policjantów, pracowników Policji i ich rodzin. Uczestniczyli w nim funkcjonariusze i pracownicy Policji z podlaskiego garnizonu.

W cerkwi w Topolanach, odbyło się nabożeństwo w intencji policjantów, pracowników Policji i ich rodzin. Przewodniczył mu Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W modlitwie towarzyszyli mu Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ksiądz Andrzej Bołbot, kapelan wojewódzkiej Policji w Lublinie – ksiądz Marcin Gościk z prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, kapelan podlaskiej Policji ksiądz Aleksander Aleksiejuk oraz kapelani jednostek miejskich i powiatowych z podlaskiego garnizonu Policji.

W uroczystości udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, komendanci miejscy i powiatowi naszego województwa, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu podlaskiego i zgromadzeni wierni.

Na nabożeństwie nie zabrakło również pocztu sztandarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zebrani modlili się w intencji policjantów, pracowników Policji i ich rodzin. Na zakończenie Arcybiskup Jakub w ciepłych słowach podziękował funkcjonariuszom za ich ofiarną i trudną służbę. Dodał, że nie bez przyczyny Święty Archanioł Michał jawi się patronem Policji, bo to właśnie ona jest spadkobiercą pilnowania ładu i porządku w społeczeństwie. Podkreślił, że docenia bardzo ważną rolę Policji w społeczeństwie, zaś Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc podziękował Jego Ekscelencji i towarzyszącym mu Księżom, za wsparcie duchowe, tak bardzo potrzebne funkcjonariuszom w codziennej służbie.

za: https://podlaska.policja.gov.pl/