Obchody święta Wojska Polskiego

15 sierpnia w Polsce obchodzony jest dzień Święta Wojska Polskiego. Z tej okazji JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.

W świątyni obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i wojskowych: dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Lachowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Rudnicki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, Radni Miasta Białegostoku i Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele innych formacji mundurowych.

Podczas Liturgii wznoszono szczególne modlitwy za wojsko, pokój oraz poległych na wojnach. Na zakończenie Arcybiskup Jakub podziękował przybyłym oficjelom, wojsku, wiernym i duchowieństwu za wspólną modlitwę. W swoim słowie skierowanym do zebranych Hierarcha podkreślił wagę pokoju. Jest to największa wartość i każdy chrześcijanin dąży do osiągnięcia pokoju, wewnętrznego, miedzy ludźmi, a w ostateczności na całym świecie. Gdyby wszyscy przestrzegali chrześcijańskich wartości, wojny by nie istniały. To szatan kusi aby zawładnąć i panować nad innymi terytoriami. Dlatego dzisiejsza modlitwa jest tak ważna i potrzebna. Bóg jest w stanie zmienić serca i wprowadzić do nich spokój. Arcybiskup życzył wszystkim przede wszystkim pokoju, a w szczególności żołnierzom.

Swoją wdzięczność za piękne słowa Arcybiskupa oraz wspólną modlitwę wyraził płk Paweł Lachowski. Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego podkreślił, że w naszych życiach modlitwy jest często za mało, dlatego bardzo docenia nabożeństwa takie jak dzisiejsze. Życzył również abyśmy w tych trudnych czasach byli dobrzy i łagodni do innych ludzi. To dzięki ludzkiej serdeczności możemy doprowadzić do pokoju, o którym wspominał Ekscelencja.

Po nabożeństwie Arcybiskup Jakub uczestniczył w miejskich obchodach Święta Wojska Polskiego.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek