Obrzęd pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy

30 sierpnia, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku, uroczystą jutrznię połączoną z obrzędem pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni miasta Białegostoku.

foto za facebook parafii Hagia Sophia