Obrzęd pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy w parafii św. Eliasza

30 sierpnia, trzeciego dnia święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Cerkwi Prawosławnej sprawowana jest Jutrznia z obrzędem pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy. JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski przewodniczył temu nabożeństwu w parafii św. proroka Eliasza w Białymstoku.

Hierarsze asystowało duchowieństwa dekanatu białostockiego. Nabożeństwo to jest zbliżone do Jutrzni Wielkiej Soboty. 17 katyzma Księgi psalmów podzielona jest na 3 stacje, które przeplatane są tekstami nawiązującymi do wydarzeń związanych z Matką Bożą i jej Zaśnięciem. W utworach tego nabożeństwa, które wychwalają Bogurodzicę możemy przeczytać piękne słowa opisujące to święto: „ Spoczęłaś, Dziewico, a nie umarłaś teraz, i w lepszym życiu, i nieśmiertelnym, obudziwszy się, znowu jesteś w ciele.”

W trakcie nabożeństwa słowo do wiernych skierował biskup Andrzej. Ukazał on postać Matki Bożej i podkreślił jedną z cnót Marii – pokorę. Pokory Przenajświętsza Bogurodzica uczyła się od swojego Syna, a teraz swoim przykładem uczy jej każdego z nas.

Na zakończenie nabożeństwa płaszczenica Bogurodzicy w uroczystej procesji została obniesiona wokół cerkwi.

„O, czysta, teraz chór czcigodnych BoŜych uczniów, niezniszczalne Twoje ciało oblawszy łzami jak wonnościami, w grobie złożył, czcigodnie grzebiąc, ale po trzech dniach odeszłaś, Pani, do nieba, dając światu Boże miłosierdzie.”

tekst: ks. prot. Jan Kiryluk, Paweł Nasuta

fot.: ks. prot. Jan Kiryluk