Odeszła do Pana matuszka Walentyna Kalina

6 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo żałobne-panichidę w intencji  zmarłej 4 kwietnia matuszki Walentyny Kaliny-żony ks. prot. Mikołaja Kaliny-wikariusza parafii Hagia Sophia w Białymstoku. W nabożeństwie sprawowanym w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku uczestniczyło licznie zgromadzone duchowieństwo z diecezji białostocko-gdańskiej oraz warszawsko-bielskiej.

Arcybiskup Jakub, w słowie skierowanym do licznie zebranych w świątyni powiedział, że każdy z nas stojąc przy ciele zmarłego zastanawia się nad sensem życia. Gdyby nie wiara w życie wieczne, można byłoby pomyśleć, że nasze życie nie ma sensu. Życie każdego z nas płynie szybko, niezauważalnie. Ludzie obcują z innymi ludźmi. W końcu przychodzi moment rozłąki. Nadzieja na życie wieczne daje nam sens tego życia na ziemi. Dlatego też wierzę, jak podkreślił Hierarcha, że modlitewna pamięć o matuszce Walentynie, pozostanie wieczna dzięki modlitwom jej męża i córek.

protodiakon Wiaczesław Perek