Odezwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Kancelaria Arcybiskupia informuje, iż JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wystosował odezwę do czcigodnego duchowieństwa oraz wszystkich umiłowanych wiernych diecezji białostocko – gdańskiej. Treść odezwy poniżej.