„Odrodzenie prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku” – konferencja z okazji 30-lecia Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim

18 września w murach Akademii Supraskiej, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona „Odrodzeniu prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku”. Uroczystego rozpoczęcia konferencji i przywitania gości dokonał Kanclerz Akademii Supraskiej ks. prot. Jarosław Jóźwik. Następnie ze słowem do zebranych zwrócił się JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Hierarcha w słowie rozpoczynającym konferencję podziękował ks. Mitratowi Leoncjuszowi Tofilukowi – dyrektorowi Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim za trud pracy z nowym pokoleniem polskich ikonopisców. Wyrazem wdzięczności było nagrodzenie przez Arcypasterza ks. Leoncjusza orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego.

W konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. W auli Akademii zebrali się zaproszeni gości, wśród których byli m.in.: prof. Aleksander Naumow z Wenecji,, Leon Tarasewicz, artysta malarz, profesor sztuk plastycznych z Warszawy, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. prof. Jerzy Tofiluk oraz Maciej Leszczyński, ikonograf, ikonolog, kierownik pedagogiczny Szkoły Prawosławnej Ikonografii przy soborze św. Aleksandra Newskiego w Paryżu.

Podczas konferencji usłyszeć można było referaty dotyczące sztuki ikonograficznej w Polsce, m.in.: „Śladami Adama Stalony-Dobrzańskiego – prekursora współczesnej polskiej ikonografii prawosławnej”, „Sztuka profesora Jerzego Nowosielskiego” czy „Ikona w życiu Aleksandra Sokołowa.”

Organizatorami konferencji byli: Fundacja „Oikonomos” / Akademia Supraska, Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim oraz École d’Iconographie Orthodoxe Saint-André-Roublev.

Więcej o konferencji na stronie internetowej Fundacji Oikonomos

fotoreportaż Magdaleny Żdanuk