Odszedł do Pana ks. mitrat Jan Kulik p.o. proboszcza parafii w Ełku. (aktualizacja)

11 marca odszedł do Pana ks. mitrat Jan Kulik, pełniący obowiązki proboszcza Parafii Prawosławnej świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ełku.

Ks. Jan urodził się 17 stycznia 1961 roku w Orli. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej oraz Prawosławny Teologiczny Fakultet na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji gdzie otrzymał tytuł magistra teologii.

Święcenia diakońskie (01.10.1982) i kapłańskie (08.10.1982) otrzymał z rąk ówczesnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego. Pierwszą parafią ks. Jana Kulika była parafia w Opieki Matki Bożej w Bończy w ówczesnej diecezji warszawsko-bielskiej. Następnie w latach 1989-2009 pełnił posługę proboszcza w parafii św. Mikołaja w Zabłociu w diecezji lubelsko-chełmskiej. Po ponownym przejściu do diecezji warszawsko-bielskiej objął stanowisko wikariusza parafii św. Trójcy w Hajnówce. W latach 2011-2022 był proboszczem parafii św. Barbary w Milejczycach. Dekretem z dnia 21 czerwca 2022 r. JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański mianował ks. Jana Kulika pełniącym obowiązki proboszcza Parafii Prawosławnej św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Ełku.

Ks. mitrat Jan Kulik był wielokrotnie nagradzany cerkiewnymi nagrodami w tym ostatnio prawem noszenia mitry (2019) oraz orderem św. Równych Apostołom Marii Magdaleny II stopnia (2012).

Obrzęd pogrzebu zmarłego kapłana odbędzie się we wtorek 14 marca o godz. 10.00 w cerkwi  św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Dzień wcześniej o godz. 18.00 odprawiona zostanie panichida.

 

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. A. Wasyluk