Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawosławne Świątynie”

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku wraz z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawosławne Świątynie ”.

Cele konkursu:

 1. Ukazanie piękna i niepowtarzalności świątyń prawosławnych.
 2. Kształtowanie zainteresowań historią prawosławia w Polsce.
 3. Budzenie szacunku do miejsc kultu religijnego.
 4. Rozwijanie duchowego bogactwa.
 5. Kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Warunki uczestnictwa:    

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli.
 2. Każdy uczeń może wykonać pracę plastyczną lub przestrzenną dowolną techniką (plastyczna w formacie A4 lub A3),
 3. Prace należy przesłać pocztą w zamkniętych, zbiorczych kopertach, paczkach lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 15 lub do Centrum Prawosławnego do teczki „KONKURS”.
 4. Termin dostarczenia prac mija 1 maja 2024 r.
 5. Każdą pracę należy zaopatrzyć w informację: imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, nazwisko nauczyciela prowadzącego, praca plastyczna/przestrzenna.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r., według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Ocena prac                                                                                                                   

 1. Ocena prac odbędzie się w kategoriach klasy 0-4, 5-8.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku: sp5.edu.bialystok.pl
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dn. 24 maja 2024 r. w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja w Białymstoku.

Organizatorzy:

Helena Dobosz (tel. 791 961 004),  Daria Matwiejuk

Obsługa informatyczna:
Jerzy Okrasiński

Załącznik Nr 1