Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 17-18 marca 2022 r. odbył się centralny etap ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej edycji dotyczył działalności i nauczania apostoła Pawła.

Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Lublina. Do trzeciego etapu zakwalifikowały się 22 osoby, w tym jeden uczestnik z Ukrainy, któremu umożliwiono przeprowadzenie zawodów w formie zdalnej.

 17 marca po wspólnej modlitwie w soborze św. Mikołaja w Białymstoku, uczniowie przystąpili do napisania testu, składającego się z zadań otwartych i zamkniętych. Następnego dnia przeprowadzony został egzamin ustny.

 Olimpijczycy mieli również możliwość uczestniczenia w wielkopostnym nabożeństwie wieczornym, sprawowanym w Męskim Klasztorze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Program pobytu dodatkowo wzbogaciły zajęcia edukacyjno-kulturalne, przygotowane przez o. ihumena Pantelejmona.

 Prace oraz odpowiedzi uczniów monitorowała i oceniała komisja w składzie: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski – przewodniczący, ks. dr Andrzej Kuźma – wykładowca Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. dr Roman Płoński – wizytator nauczania religii prawosławnej w Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz ks. ihumen dr Pantelejmon (Karczewski).

 Tytuł laureata Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2021/22 zdobyli następujący uczniowie:

 

Paweł Górski              – III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w     Białymstoku       (opiekun: mgr Mirosław Martynowicz) – 85,5%

Gabriel Borecki          – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku            (opiekun: mgr Anna Smyk-Kojło) – 85%

Natalia Ławreszuk     – III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku           (opiekun: mgr Mirosław Martynowicz) – 79,5%

Nikola Kozieja           – IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku   (opiekun: mgr Grażyna Karpiuk) – 78%

Tytuł finalisty otrzymali:

Mateusz Ostaszewicz – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim (opiekun: mgr Ewa Ostapkowicz) – 67%

Gabriela Tokajuk       – II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (opiekun: mgr Magdalena Łaszczuk) – 67%

Michał Wardecki        – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim (opiekun: mgr Ewa Ostapkowicz) – 67%

Tomasz Musiuk          – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej  (opiekun: ks. mgr Dariusz Sulima) – 66%

Piotr Burzyński          – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim (opiekun: mgr Ewa Ostapkowicz) – 66%

Juliana Wysocka        – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim (opiekun: ks. mgr Paweł Zabrocki) – 62,5%

Julian Czykwin          – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim (opiekun: mgr Ewa Ostapkowicz) – 60%

Beata Kosacka            – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim (opiekun: ks. mgr Paweł  Zabrocki) – 59,5%

Filip Wołosiuk           – IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
w Białymstoku (opiekun: mgr Grażyna Karpiuk) – 57%

Katarzyna Stańko       – II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce (opiekun: ks. mgr Andrzej Busłowski) – 54,5%

Gabriela Terebun       – II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim (opiekun: ks. mgr Paweł  Zabrocki) – 53%

Paulina Dmitruk         – II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce (opiekun: mgr Marek Jakimiuk) – 53%

Mykola Masiuk          – Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli (opiekun: ks. dr Andrzej Konachowicz) – 51%

 Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali nagrody książkowe oraz materiały promocyjne przygotowane przez Marszałka Województwa i organizatorów . Osobom, które zdobyły największą liczbę punktów wręczono cenne nagrody rzeczowe: laptopa – ufundowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz elektroniczne czytniki e-booków. Uczniowie Gabriel Borecki i Natalia Ławreszuk zostali dodatkowo wyróżnieni w kategorii kultury słowa.

 Na uroczystości zakończenia olimpiady, obecni byli: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, ks. dr Andrzej Baczyński – reprezentant Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, ks. dr hab. Marek Ławreszuk – kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Tadeusz Mosiek – starszy wizytator, reprezentujący Podlaskiego Kuratora Oświaty, Sławomir Nazaruk – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Adam Musiuk – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Stefan Nikiciuk – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Grażyna Dwilińska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji w Białymstoku oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych białostockich szkół i przedszkoli. Zaproszeni goście przekazali uczestnikom gratulacje oraz wręczyli laureatom i finalistom nagrody.

Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali ks. mgr Mirosław Filimoniuk – sekretarz olimpiady i mgr Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

 Od 2007 r. organizatorem olimpiady jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Mirosława Pietkiewicz

relacja na antenie Radio Orthodoxia (kliknij tutaj)