OLIMPIADA PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ – I ETAP

14 grudnia 2022 r. odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Chęć przystąpienia do zawodów w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Lublinie, Hajnówce, Siemiatyczach, Rzeszowie, Sandomierzu, Kielcach, Lubinie i Warszawie zadeklarowało ponad 90 uczniów.

Problematyka tegorocznej edycji olimpiady dotyczyła zagadnień z współczesnego monastycyzmu prawosławnego w Polsce. Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów:

  • Monastycyzm jako droga realizacji ideału chrześcijańskiego (teologiczny aspekt danego zagadnienia).
  • Kult lokalnych świętych jako droga do zgłębiania życia monastycznego.
  • Szczególnie czczone ikony w monasterach PAKP. Szczegółowa historiografia jednej z wybranych ikon

 W białostockim Centrum Kultury Prawosławnej, do konkursu przystąpiło 38 uczniów, reprezentujących następujące szkoły ponadpodstawowe z Diecezji Białostocko-Gdańskiej: I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Akademickie Liceum Politechniki Białostockiej, Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Nad prawidłowym przebiegiem I etapu olimpiady w Białymstoku czuwała komisja  w składzie: ks. prot. Mirosław Filimoniuk – wizytator diecezjalny i sekretarz olimpiady oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny i pełnomocnik olimpiady.

Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zaś jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej