Olimpiada prawosławnej wiedzy religijnej

8 grudnia 2021 r. odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Chęć przystąpienia do zawodów w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Lublinie, Hajnówce i Gdańsku zadeklarowało 50 uczniów. Kilkoro z nich, w naukowych zmaganiach, uczestniczyło w formie zdalnej.

Problematyka tegorocznej edycji olimpiady dotyczyła działalności i nauczania apostoła Pawła. Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów:

  1. Apostoł Paweł jako misjonarz.
  2. Apostoł Paweł jako pisarz.
  3. Apostoł Paweł jako teolog.

W białostockim Centrum Kultury Prawosławnej, do konkursu przystąpiło 23 uczniów, reprezentujących następujące szkoły ponadpodstawowe z Diecezji Białostocko-Gdańskiej: I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Akademickie Liceum Politechniki Białostockiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, Zespół Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Białymstoku.

Nad prawidłowym przebiegiem I etapu olimpiady w Białymstoku czuwała komisja
w składzie: ks. prot. Mirosław Filimoniuk – wizytator diecezjalny i sekretarz olimpiady oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny i pełnomocnik olimpiady.

Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zaś jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej