Opieki Matki Bożej w parafii św. Jerzego w Białymstoku

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w dolnej cerkwi św. męcz. Jerzego w Białymstoku, poświęconej Opiece Matki Bożej. Nabożeństwo swym śpiewem uświetniły trzy parafialne chóry: parafialny pod dyrygenturą Anny Cyrkun, młodzieżowy lektora Michała Warszyckiego oraz dziecięcy pod kierownictwem lektora Romana Sacharczuka. Z słowem pouczenia po przeczytaniu ewangelicznej perykopy zwrócił się do zebranych w świątyni ks. prot. Adam Krysztopowicz.

Uroczystości w parafii św. Jerzego na białostockim osiedlu Nowe Miasto miały szczególny charakter. Parafia otrzymała w darze z Ukrainy ikonę św. męcz. Jerzego wraz z cząsteczką jego Relikwii.

Po zakończonej Boskiej Liturgii, do licznie zebranych w cerkwi zwrócił się Arcybiskup Jakub. Arcypasterz podkreślił, że na ustanowienie dzisiejszego święta składa się kilka wydarzeń historycznych. Dzisiaj jednak przenosimy się nie tylko do zdarzeń z przeszłości, ale również do tych z naszego życia, kiedy odczuwamy szczególną troskę i opiekę Matki Bożej. Hierarcha nawoływał do tego abyśmy we wszystkich potrzebach zwracali się do Bogurodzicy prosząc o wstawiennictwo i Jej orędownictwo szczególnie jeśli chodzi o wiarę i podążanie za Chrystusem. Jego Ekscelencja zwrócił się również abyśmy modlili się za dzieci i wnuków, aby i oni szli za Chrystusem i mogli osiągnąć życie wieczne. Na koniec Arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi, jego pomocnikom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

Proboszcz parafii św. Jerzego ks. mitrat Grzegorz Misijuk w ciepłych słowach podziękował Hierarsze za arcypasterskie słowo i wspólna modlitwę.

Paweł Nasuta

fotoreportaż Aleksandry Jarosławskiej