Arcybiskup Jakub na obchodach święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

28 sierpnia Kościół Prawosławny wspomina Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy, które jest poprzedzone 2 tygodniowym postem. W przeddzień święta JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański celebrował nabożeństwo Całonocnego Czuwania w parafii Zaśnięcia NMP na białostockich Starosielcach. W dzień święta Arcybiskup Jakub przewodniczył Boskiej Liturgii na parafii w Ostrowiu Północnym.

Czytaj dalej