Ukazał się Rocznik Diecezji Białostocko – Gdańskiej 2020

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego ukazał się Rocznik Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej 2020. W Roczniku znajdują się okolicznościowe orędzia i homilie Arcybiskupa Jakuba oraz artykuły o tematyce teologicznej i hagiograficznej, wśród których przeczytać można referat Biskupa Andrzeja o św. Arseniuszu egzarsze konstantynopolitańskim w Rzeczpospolitej czy tekst ks. Jana Fiedorczuka „Krzyż naszą siła – słowo na pasji”. Ponadto w Roczniku znajduje się opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w diecezji w roku 2020 wraz z ilustracjami.

Redakcja Rocznika

120 lecie Parafii Prawosławnej na białostockich Starosielcach

28 sierpnia w dniu święta Zaśnięcia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy na białostockim osiedlu Starosielce. Świąteczne nabożeństwo było okazją do uczczenia jubileuszu 120 lecia istnienia parafii i 50 lecia święceń kapłańskich jej proboszcza ks. mitrata Jana Troca.

Czytaj dalej

Nowy ikonostas w Potoce

22 sierpnia w VIII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w kaplicy św. Anny we wsi Potoka położonej w parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach. Przed rozpoczęciem nabożeństwa Arcybiskup Jakub poświecił nowy ikonostas, który jest zwieńczeniem prac budowlanych w tamtejszej kaplicy.

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Bogurodzicy

10 sierpnia Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny czci Matkę Bożą w jej Supraskiej Ikonie „Hodegetrii”. Uroczystości ku czci Bogurodzicy, jak co roku, zgromadziły w dniach 9-10 sierpnia tłumy wiernych z regionu, kraju i zagranicy. Wielu z nich przybyło w tradycyjnie organizowanych pielgrzymkach – pieszych z Białegostoku i Krynek, kajakowej z Gródka, autokarowej z Orli i Hajnówki.

Czytaj dalej

Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny

4 sierpnia Cerkiew uroczyście obchodzi pamięć św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, jednej ze Świętych Niewiast Niosących Wonności. Świątecznej Boskiej Liturgii w cerkwi ku czci Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku, na wzgórzu zwanym imieniem świętej, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Dzień wcześniej, wieczorem, uroczystemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Andrzej Biskup Supraski.

Czytaj dalej

Parafialne uroczystości w cerkwi na białostockim osiedlu Dojlidy

2 sierpnia Cerkiew wspomina modlitewnie jednego z największych proroków Starego Testamentu, św. proroka Eliasza. Tego dnia swoje święto parafialne obchodzi najstarsza parafia w Białymstoku w dzielnicy Dojlidy, której patronem jest prorok Eliasz. Świątecznej Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz przybyłe na święto duchowieństwo. Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub dokonał małego poświęcenia dojlidzkiej cerkwi w tym odrestaurowanego ikonostasu.

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci Kazańskiej Ikony Matki Bożej w parafii w Kożanach

21 lipca w kapliczce “na świętym miejscu” w miejscowości Pańki, gdzie zgodnie z lokalną tradycją na kamieniu objawiła się Matka Boża odbywały się modlitewne uroczystości ku czci Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Relacja z uroczystości, które miały miejsce na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach, na internetowej antenie diecezjalnego Radio Orthodoxia.

ks. prot. Aleksy Petrowski

Święto podlaskiej Policji

19 lipca w dniu święta Policji, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski odprawił Boską Liturgię w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy dziękczynne za Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz funkcjonariuszy podlaskiej policji wraz z ich rodzinami. W nabożeństwie uczestniczył były kapelan podlaskiej policji ks. mitrat Anatol Konach oraz nowy kapelan ks. prot. Aleksander Aleksiejuka. Wspólnie modlili się także pozostali kapelani służ mundurowych.

Czytaj dalej