Pamięć św. Jana Teologa w Supraślu

9 października Cerkiew wspomina pamięć św. ap. Jana Teologa – patrona cerkwi w monasterze w Supraślu. Całonocnemu czuwaniu w przeddzień oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył biskup supraski Andrzej w asyście przybyłych gości z Białegostoku i braci monasteru

za: www.monaster-suprasl.pl