Pamięć św. męcz. Katarzyny w Zaleszanach

W żeńskim domu zakonnym w Zaleszanach obchodzono pamięć św. wielkiej męczennicy Katarzyny, patronki tutejszej wspólnoty. W dniu 6 grudnia, o godz. 17.00 świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się całonocnym czuwaniem pod przewodnictwem JE Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego.

Przed Boską Liturgią hierarcha powitany został przez burmistrza Kleszczel Aleksandra Sielickiego oraz przełożoną wspólnoty mniszkę Katarzynę, która zaznaczyła, że mimo zimowej aury wielu wiernych przybyło, aby modlić się i wychwalać św. męczennicę Katarzynę.

Ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się biskup Andrzej, który szczegółowo przypomniał życie św. Katarzyny. Jego Ekscelencja podkreślił mądrość w życiowym wyborze i męstwo, jakim wykazała się święta znosząc tortury i wychwalając Chrystusa. „Wielka męczennica Katarzyna – mówił hierarcha – miała jedną prośbę do Boga, aby umrzeć jako chrześcijanka. Udało się Jej to, niosła swój krzyż do końca ziemskiego życia. Dlatego jest dla nas wspaniałym przykładem, jak nie zatracić duszy i zachować w sercu Chrystusa. Święty Jan Chryzostom mówił, że „pamięć świętego jest naśladowaniem świętego”. Obecnie, kontynuował Jego Ekscelencja, wiara stawiana jest na drugim planie. Aby stać się obcym dla grzechu, powinniśmy czerpać siłę w Cerkwi i ze świętych, których nam daje.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii wzniesiono modlitwy za wszystkich ofiarodawców i tych, którzy wnoszą wkład w budowę monasterskiej cerkwi. Podsumowując uroczystości Jego Ekscelencja przekazał arcypasterskie błogosławieństwo i świąteczne życzenia Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy. Przełożona na ręce biskupa Andrzeja złożyła podziękowania Jego Eminencji za imieninowe pozdrowienia, duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę, życząc wszystkim zdrowia i pomocy świętej w trudnościach dnia codziennego. Uroczystości zakończyły się wspólną agapą podczas której rozdane zostało koliwo poświęcone na pamiątkę św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

ks. Paweł Kuczyński

zdjęcia: Jarosław Charkiewicz, Sławomir Kiryluk