Pamięć św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu

6 maja w dzień pamięci św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w dniu święta parafialnego w Wierzchlesiu.

Wierni wierzchleskiej parafii powitali Arcypasterza uroczystą procesją, chlebem i solą oraz prośbą o modlitwę za całą społeczność. Modlitwie przy ołtarzu towarzyszył chór pod kierownictwem Pauliny Ławreszuk.

W trakcie nabożeństwa miało miejsce wręczenie nagrody paschalnej wikariuszowi parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce – ks. Łukaszowi Ławreszukowi. Decyzją Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, ks. Łukasz został nagrodzony przywilejem noszenia złotego krzyża.

Podczas duchowego pouczenia, ks. Justyn Jaroszuk przybliżył żywot św. Jerzego. Akcentując ogromną, niezachwianą wiarę świętego, duchowny odniósł się do czasów nam współczesnych, podkreślając znaczenie wiary także i dziś, kiedy często jest marginalizowana, spychana na dalszy plan i zastępowana konsumpcjonizmem doczesności

Wśród zebranych na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i instytucji, które reprezentowali: Wiesława Burnos – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy Szudziałowo, Krzysztof Bach – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szudziałowie i Mirosław Surowiec – członek Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Po tradycyjnej świątecznej procesji, odczytane zostały modlitwy „Na odnowienie świątyni”, które w swojej treści proszą Boga o uświęcenie cerkwi w Duchu Świętym. Następnie Arcypasterz, dokonał jej oświęcenia.

Zabierając głos abp Jakub przywołał postać św. Jerzego, jako powszechnie czczonego patrona wielu świątyń w Polsce i na całym świecie. Święty ów nazywany jest zwycięzcą i nad znaczeniem owego zwycięstwa oraz służby Bogu pochylił się arcypasterz, objaśniając wiernym ich znaczenie.  

Hierarcha wspominał też swoje wizyty w wierzchleskiej cerkwi. Przed wielu laty – jeszcze jako mnich oraz – już jako biskup, podczas rekolekcji wielkopostnych i wizyt kanonicznych. Arcypasterz wyraził przy tym ogromną radość z dzisiejszej wizyty – gdy po raz pierwszy przewodniczył nabożeństwu w dniu parafialnego święta.

Pozdrowienia od Zarządu Województwa Podlaskiego i życzenia życia w zdrowiu i pokoju przekazała zebranym także Wiesława Burnos.

Na zakończenie głos zabrał proboszcz, dziękując arcybiskupowi za wizytę, a licznie zgromadzonym wiernym za obecność w tym ważnym dla parafii dniu. Podziękowania skierował też do wszystkich ludzi i instytucji wspierających funkcjonowanie wierzchleskiej parafii. 

Ostatnie lata parafii to ciągłe zmiany, zarówno w samej świątyni jak i jej wnętrzu. Widać je już na pierwszy rzut oka: wyremontowana elewacja, schody, nowe kopuły, odnowiona znaczna część wnętrza wraz z ikonostasem, nowy żyrandol i okład na prestoł, odnowione dwa kioty, umiejscowione po prawej i lewej stronie cerkwi. Wyremontowane ogrodzenie i chodniki, pięknie zagospodarowany i wypielęgnowany przycerkiewny plac. Tamtejsza wspólnota wiernych, w swych działaniach, wzajemnej bliskości i wspólnej pracy na rzecz Cerkwi, nie bez przesady określana być powinna mianem wielkiej rodziny.

tekst i fot.: Adam Matyszczyk