Pamięć śww. app Piotra i Pawła w Wasilkowie

12 lipca w dzień pamięci śww. app. Piotra i Pawła, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w Wasilkowie.

Podczas nabożeństwa w świątyni obecni byli burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, radni Wasilkowa oraz księża z okolicznych parafii rzymskokatolickich.

Homilię wygłosił Arcybiskup Jakub. W swoim pouczeniu hierarcha przybliżył postacie i życia Apostołów Piotra i Pawła. Arcybiskup powiedział, że kazanie nie pozwala w pełni przedstawić charakteru Apostołów. Możemy lepiej poznać tych świętych czytając Dzieje Apostolskie i Listy. Poświęcili oni całe swoje życie na głoszenie ewangelii, będąc prześladowanymi oddali je za Jezusa Chrystusa. Ich życie pokazuje, że ten który idzie za Chrystusem powinien przygotować też siebie na trudności, przez które będzie się doskonalić. Arcybiskup podkreśla. że każdy z nas powinien cieszyć się, że może podążać za Chrystusem. Podążamy za Nim dzięki wierze, którą przekazali nam apostołowie. Na koniec homilii hierarcha jeszcze raz nawołuje nas do tego abyśmy naśladowali apostołów i starali całkowicie poświęcić Bogu aby osiągnąć życie wieczne.

Po świątecznej procesji Arcybiskup Jakub podziękował wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę, a w szczególności przedstawicielom władz samorządowych oraz rzymskokatolickim księżom.

Paweł Nasuta