Parafialne uroczystości na białostockich Bacieczkach

21 maja w parafii św. Jana Teologa na białostockich Bacieczkach świętowano modlitewne wspomnienie pamięci patrona głównej świątyni – Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Uroczystości rozpoczęły się w przededniu święta nabożeństwem całonocnego czuwania, a także akafistem do św. Jana z małym poświeceniem wody.

W dniu święta odprawiona została Boska Liturgia, którą celebrował ks. mitrat Jan Jaroszuk, dziekan dekanatu gródeckiego, proboszcz parafii św. Mikołaja w Michałowie, w asyście licznie przybyłego duchowieństwa z diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także Warszawsko-Bielskiej.  Kazanie w trakcie nabożeństwa wygłosił ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Wśród zebranego kleru należy wymienić ks. mitrata Michała Rošiča, duchownego z Kościoła Prawosławnego Ziem Czeskich i Słowackich.

Podczas Boskiej Liturgii śpiewały chór parafialny pod dyrygenturą Marcina Aleksiejuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Waśkowską.

Po zakończeniu nabożeństwa odsłużono krótki molebień ku czci patrona świątyni, podczas którego wznoszono modlitwy o zbawienie i długie lata życia władz państwowych, cerkiewnej hierarchii, a także wszystkich zebranych w świątyni.

lektor Łukasz Kozłowski

fotoreportaż Prawosławie w obiektywie