Parafialne uroczystości w cerkwi na białostockim osiedlu Dojlidy

2 sierpnia Cerkiew wspomina modlitewnie jednego z największych proroków Starego Testamentu, św. proroka Eliasza. Tego dnia swoje święto parafialne obchodzi najstarsza parafia w Białymstoku w dzielnicy Dojlidy, której patronem jest prorok Eliasz. Świątecznej Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz przybyłe na święto duchowieństwo. Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub dokonał małego poświęcenia dojlidzkiej cerkwi w tym odrestaurowanego ikonostasu.

Cerkiew św. proroka Eliasza w Białymstoku przeszła w ostatnim czasie kapitalny remont wnętrza. Ściany świątyni pokryte zostały nowymi freskami. Modernizacji poddany został także ikonostas. Wymieniona została całkowicie podłoga oraz główne drzwi do świątyni. Arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi parafii za trud remontu. Ponadto wręczył, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, ordery św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, osobom dzięki którym remont cerkwi był możliwy w realizacji. Orderami odznaczeni zostali: Halina Nowik, Tomasz Datczuk, Tomasz Bortniczuk, Walentyna Szymańska, Eugeniusz Siemieniuk i Jerzy Kardasz. Szczególne słowa uznania Arcypasterz skierował do zastępcy cerkiewnego starosty Jarosława Buraczewskiego, odznaczając go diecezjalnym orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. Hierarcha wręczył także Listy pochwalne, jako wyraz wdzięczności wybranym parafianom za pomoc w codziennej działalności tamtejszej parafii.

foto. ks. prot. Jan Kiryluk