Parafialne uroczystości w Katedrze św. Mikołaja w Gdańsku

26 maja gdańska katedra świętowała pamięć przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. W przeddzień Hierarcha przewodniczył nabożeństwu Całonocnego Czuwania.

Przed Świętą Liturgią Biskup Andrzej poświęcił ikony Chrystusa i Bogurodzicy zakupione na Świętej Górze Atos w ofierze przez gdańskich parafian. Podczas małego wejścia Biskup Andrzej w imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nagrodził Paschalną Nagrodą – prawem noszenia mitry, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Braniewie ks. prot. Witalisa Leończuka oraz proboszcza gdańskiej katedralnej parafii św. Mikołaja ks. prot. Dariusza Jóźwika.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej w okolicznościowym słowie skierowanym do zebranych w gdańskiej konkatedrze biskup Andrzej powiedział m.in., że znajdujemy się w okresie Paschy Chrystusowej składającym się z pięknego i logicznego systemu dni bogatych w liturgiczną treść. Retrospekcje liturgiczne wydarzeń, które miały wówczas miejsce, potrzebne są nam do budowania prawdziwej oraz silnej wiary i dobrego życia. W drugą niedzielę po święcie Paschy Cerkiew ukazuje nam postać św. apostoła Tomasza i związanej z nim historii. W trzecią niedzielę słyszymy w Ewangelii o osobach, które uczestniczyły w pogrzebie Chrystusa oraz były pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Zbawiciela. IV niedziela jest zaś poświęcona cudowi uzdrowienia paralityka przy sadzawce w Betsaidzie. Władyka Andrzej przytoczył również postać św. Mikołaja, historię związaną z Jego życiem oraz późniejszą drogą jego relikwii Hierarcha przywołał tekst troparionu do Świętego. Mówi się w nim, że święty biskup był wzorem wiary i obrazem pokory. W życiu każdego chrześcijanina jest ważne aby trzymać się prawdziwej wiary i być pokornym. Biskup Andrzej zauważył, że dzisiaj gdy stoimy w zapełnionej świątyni też chcielibyśmy być tymi wybranymi przez Boga. Nawoływał więc abyśmy szli za słowem Apostołów, którzy przekazali wiarę, krocząc za Chrystusem w pokorze niosąc w cichości swój krzyż życiowy, który będzie dla każdego z nas zbawienny.

Po uroczystej świątecznej procesji proboszcz parafii – ks. mitrat Dariusz Jóźwik podziękował Biskupowi Andrzejowi za przewodnictwo w nabożeństwach oraz wiernym za liczne przybycie na obchody święta patrona gdańskiej katedry. Całość uroczystości święta parafialnego zwieńczyła wspólna agapa wszystkich zgromadzonych oraz liczne atrakcje przygotowane dla dzieci i młodzieży.

tekst i fot.: ks. Gabriel Masalski