Pascha w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy

W pierwszy dzień święta chwalebnego i życiodajnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, paschalnej jutrzni oraz św. Liturgii w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Paschalne nabożeństwa swym śpiewem upiększyły dwa katedralne chóry: „Aksion” oraz młodzieżowy. Tuż przed rozpoczęciem paschalnych uroczystości, do Białegostoku dotarła z Warszawy delegacja Diecezji Białostocko – Gdańskiej, która przywiozła Święty Ogień.

Paschalna jutrznia transmitowana była na żywo dzięki uprzejmości Telewizji Polskiej. Podczas św. Liturgii odczytane zostało orędzie paschalne Soboru Biskupów PAKP. Wznoszone były także gorliwe modlitwy o ustanie epidemii. Po zakończonej św. Liturgii arcybiskup Jakub poświecił artos.

Tego samego dnia popołudniu, arcybiskup Jakub przewodniczył w katedrze paschalnej Wieczerni. Tegorocznym wieczornym paschalnym nabożeństwem, rozpoczęło się święto patrona dzieci i młodzieży, św. męcz. Młodzieńca Gabriela.