Paschalne nabożeństwo w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku

26 kwietnia, trzeciego dnia Paschy, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy Hierarcha wygłosił okolicznościową homilię. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy za zmarłych, szczególnie tych którzy spoczywają na parafialnym cmentarzu.

protodiakon Wiaczesław Perek