Paschalne uroczystości w monasterze w Supraślu.

Paschalnym nabożeństwom w Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas uroczystej Boskiej Liturgii Hierarcha dokonał postrzyżyn lektorskich Sergiusza Romaniuka.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. hieromnich Serafim i Sławomir Kiryluk